Privacy- en cookieverklaring

E-Chopper Leusden hecht veel waarde aan jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld.

Ons privacy- en cookiebeleid wordt in dit document beschreven en is van toepassing op het gebruik van de website www-e-chopperleusden.nl en de gegevens die je aan ons verstrekt. Deze voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2022 waarmee de geldigheid van alle voorgaande versies komt te vervallen. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om ons privacy- en cookiebeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy- en cookiebeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds van jou verzamelde gegevens verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Graag lichten we toe hoe wij jouw gegevens verwerken, waar en hoe lang wij ze opslaan, hoe we ze beveiligen, wie ze kan inzien en wat jouw eigen rechten zijn.

Verwerkingsverantwoordelijke

E-Chopper Leusden
Eenruiter 2
3833 SB Leusden

Doel van gegevensverwerking

 1. Algemeen
  Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst tot huur van onze voertuigen. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en administratieve verplichtingen te voldoen en in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of wettelijke verplichting.
 2. Reserveren
  Voor het maken van reserveringen maken wij gebruik van reserveringssysteem Booqable. Dit geldt zowel voor telefonische reserveringen, via e-mail gemaakte reserveringen als voor rechtstreeks online door jouzelf gemaakte reserveringen op www.e-chopperleusden.nl. In Booqable worden jouw naam, adres- en contactgegevens, de datum en tijd van jouw reservering en het aantal door jou gereserveerde voertuigen geregistreerd. Boogable is tot geheimhouding verplicht en gebruikt jouw reserveringsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.
 3. Huurovereenkomst
  Voor vertrek word je als berijder van een van onze voertuigen gevraagd om jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en rijbewijsnummer (in geval van het huren van een E-Chopper) te noteren op onze huurovereenkomst, al dan niet digitaal, ten behoeve van verzekeringsdoeleinden. Je geeft specifiek aan of je je aan wilt melden voor onze digitale nieuwsbrief, zo ja dan gebruiken we hier jouw e-mailadres voor.
 4. Facturatie
  Voor onze administratie maken wij gebruik van de diensten van MoneyBird. Wij delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw reservering. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. MoneyBird is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. MoneyBird gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.
 5. Verzekering
  Indien je een voertuig huurt bij E-Chopper Leusden en je hiermee voorafgaand aan, tijdens of na afloop van de huurperiode schade toebrengt aan derden, zijn wij genoodzaakt om onze verzekeraar (de Vereende te Rijswijk) op de hoogte te brengen ter afwikkeling van de schade. In dat geval zullen wij het door jou en de tegenpartij ingevulde schadeformulier met hen delen (en daarmee jouw persoonsgegevens).
 6. Verzenden kadobonnen
  Als je kadobonnen bij ons bestelt, maken wij gebruik van de diensten van PostNL voor het verzorgen van de levering. Wij delen daartoe jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het bezorgen van de kadobonnen. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
 7. Nieuwsbrief
  Indien je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij jouw naam en e-mailadres voor het versturen van onze nieuwsbrief. Je kunt je te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief via een link in de nieuwsbrief.

Ontvangers van jouw persoonsgegevens

In voorkomende gevallen kan E-Chopper Leusden op grond van een wettelijke verplichting worden genoodzaakt om jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege te delen. Hier zullen wij gehoor aan moeten geven.

Beveiliging

Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. E-Chopper Leusden beveiligt haar systemen – naar redelijkheid – tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek. Jouw gegevens zijn adequaat beveiligd conform de geldende privacywet- en regelgeving.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens net zolang in Booqable tot jij hier zelf actief verandering in aanbrengt. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens gedurende de wettelijk vastgestelde termijnen te bewaren. Ingevulde huurovereenkomsten worden aan het eind van ieder kalenderjaar vernietigd (hardcopy exemplaren) danwel verwijderd (digitale versies).

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 1. Inzage
  Je hebt altijd het recht om de gegevens in te zien die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn. Je kunt hiertoe een verzoek indienen door ons te bellen of een mail te sturen naar info@e-chopperleusden.nl. Je ontvangt dan binnen 20 werkdagen een reactie op je verzoek: een opgave van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens verwerkt hebben.
 2. Correctie
  Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt hiertoe een verzoek indienen door ons te bellen of een mail te sturen naar info@e-chopperleusden.nl. Je ontvangt dan binnen 20 werkdagen op het aangegeven e-mailadres de bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
 3. Verwijdering
  Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten verwijderen. Je kunt hiertoe een verzoek indienen door ons te bellen of een mail te sturen naar info@e-chopperleusden.nl. Je ontvangt dan binnen 20 werkdagen een reactie op het aangegeven e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn verwerkt (tenzij wij wettelijk genoodzaakt zijn deze te bewaren).
 4. Klachten (Autoriteit Persoonsgegevens)
  Je hebt in voorkomende gevallen het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van E-Chopper Leusden. Als je een klacht indient, zullen wij de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw klacht. Is je klacht gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking definitief stopzetten.

Cookies

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren.

Welke cookies gebruiken we?

Naast persoonsgegevens gebruikt E-Chopper Leusden ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat op jouw harde schijf wordt opgeslagen door een server en wordt alleen herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie laat onze server zien dat je bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere zaken die naar jou als persoon zijn te herleiden. We gebruiken cookies of soortgelijke middelen om tijdens jouw bezoek aan onze website informatie te verzamelen, zoals jouw IP adres (een nummer dat aan jouw computer wordt toegekend wanneer je over het internet surft), de datum en de tijd van jouw bezoek aan de site. Indien je dit wenst kun je jouw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat je een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden. Gegevens die een cookie verzamelt, kunnen worden gebruikt voor statistieken over de site om het gebruik van de website – anoniem en als totaalcijfer – te evalueren. We vinden het belangrijk te vermelden welke cookies wij gebruiken en voor welke doeleinden. Hieronder volgt een overzicht van de cookies en bijbehorende technieken die via onze website worden geplaatst.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies zijn standaard en kunnen niet worden verwijderd. Voorbeelden van functionele cookies zijn: het bijhouden of er toestemming is verkregen voor het gebruik van cookies en het bewaren van voorkeursinstellingen.

Analytische cookies

E-Chopper Leusden gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Denk hierbij aan het bijhouden van bezoekersaantallen en de duur van de bezoeken. Zo krijgen wij een beter inzicht in het functioneren van de website. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website.

Tracking cookies

Dit zijn cookies die jouw surfgedrag op onze website kunnen volgen. Op die manier kunnen wij en adverteerders aan de hand van jouw surfgedrag gepersonaliseerde online advertenties en op maat gemaakte content tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming.

Social media cookies

Dit zijn cookies die het voor jou mogelijk maken om berichten of webpagina’s via social media te delen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming.